Wskaźnik jakości wody, twardość wody – I kwartał 2018r.

Wyniki analiz fizyko-chemicznych wody wodociągowej wychodzącej ze stacji uzdatniania wody w I kwartale 2018 r.

W poniższej tabeli zestawiono najważniejsze wskaźniki jakości pabianickiej wody, jak również parametry, których obowiązek badania nakłada Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 29.03.2007 r. z późniejszymi zmianami, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Twardość wody jest właściwością wody wynikająca z obecności w wodzie składników mineralnych, głównie węglanów, wodorowęglanów, chlorków, siarczanów(VI) oraz krzemianów wapnia i magnezu.

Ogólna twardość wody jest parametrem wykorzystywanym przy ustawieniach wielu urządzeń AGD, głównie pralek i zmywarek.