Ikonka

Roboty na skrzyżowaniu ulic Nawrockiego-Mokrej-Gawrońskiej w dniach 18-29 lipca

Ikonka kalendarza 12 lipca 2022

W dniach 18-29 lipca 2022 roku zamknięte będzie skrzyżowanie ulic Nawrockiego i Mokrej-Gawrońskiej, w związku z przebudową kanału sanitarnego. Możliwy będzie jedynie przejazd z ulicy Gawrońskiej w Nawrockiego, w kierunku południowym.

Do góry