Archiwum zamówień publicznych

Lp. Data publikacji
1 Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Dąbrowa w Pabianicach w aglomeracji Łódź 12.06.2017
2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami do granic posesji w ulicach Warszawskiej i Kazimierza w Pabianicach 12.05.2016 Pobierz załączniki
3 Zapytanie ofertowe – opracowanie studium wykonalności realizacji projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Dąbrowa w Pabianicach” – II postępowanie      27.10.2015 Pobierz załączniki
4 Zapytanie ofertowe – opracowanie studium wykonalności realizacji projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Dąbrowa w Pabianicach” 22.10.2015 Pobierz załączniki
5 Modernizacja stacji wodociągowej Jutrzkowicka w Pabianicach przy ul. Wodnej nr 8 – zamówienie uzupełniające nr 2 06.10.2015 Pobierz załączniki
6 Renowacja kanałów sanitarnych i ogólnospławnych w Pabianicach – zamówienie uzupełniające. 08.09.2015 Pobierz załączniki
7 Modernizacja stacji wodociągowej Jutrzkowicka w Pabianicach przy ul. Wodnej nr 8 – zamówienie uzupełniające 31.07.2015 Pobierz załączniki
8 Zapytanie ofertowe – tablice informacyjne 02.07.2015 Pobierz załączniki
9 Zapytanie ofertowe – serwis internetowy 02.07.2015 Pobierz załączniki
10 Zapytanie ofertowe – dostawa zdrojów wodnych wraz z wykonaniem obrandowania 10.06.2015 Pobierz załączniki
11 Renowacja kanałów ogólnospławnych w Pabianicach 05.05.2015 Pobierz załączniki
12 Budowa przelewu burzowego na kolektorze IVb i burzowca z wylotem do rzeki Pabianki 15.04.2015 Pobierz załączniki
13 Zapytanie ofertowe – Dostawa materiałów i gadżetów informacyjno-promocyjnych z nadrukiem 09.03.2015 Pobierz załączniki
14 Dostawa samochodu do czyszczenia kanalizacji 06.03.2015 Pobierz załączniki
15 Zapytanie ofertowe – Zamówienie emisji ogłoszenia prasowego w prasie lokalnej na temat Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 05.03.2015 Pobierz załączniki
16 Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w osiedlu Dąbrowa w Pabianicach 27.01.2015 Pobierz załączniki
17 Realizacja działań informacyjnych i promujących projekt pn. Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego Miasta Pabianic 21.01.2015 Pobierz załączniki
18 Renowacja kanałów sanitarnych i ogólnospławnych w Pabianicach 07.11.2014 Pobierz załączniki
19 Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji „Modernizacja stacji wodociągowej „Jutrzkowicka” w Pabianicach przy ul. Wodnej nr 8 – II postępowanie 22.09.2014 Pobierz załączniki
20 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Kalinowej i Cedrowej w Pabianicach 04.08.2014 Pobierz załączniki
21 Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji „Modernizacja stacji wodociągowej „Jutrzkowicka” w Pabianicach przy ul. Wodnej nr 8″ 25.06.2014 Pobierz załączniki
22 Modernizacja stacji wodociągowej „Jutrzkowicka” w Pabianicach przy ul. Wodnej 8 27.05.2014 Pobierz załączniki