Grafika - warsztaty dla dzieci

Warsztaty edukacyjne o wodzie dla dzieci szkół podstawowych i…

Warsztaty edukacyjne o wodzie dla dzieci szkół podstawowych i przedszkoli były ostatnim etapem projektu „Pabianice o wodę dbają, bo środowisko kochają”. Dla dzieci w wieku przedszkolnym odbyły się pn.„Skąd się bierze woda w kranie?”, a dla dzieci w wieku szkolnym (klasy 1-3) pn.: „Woda źródłem życia”.

Celem warsztatów było zainteresowanie najmłodszych ekologią, znaczeniem wody w przyrodzie oraz rozwijanie wrażliwości na ochronę środowiska i uświadamianie roli wody w organizmie człowieka. Warsztaty zostały przygotowane w taki sposób aby uczyły i jednocześnie bawiły, były pełne zagadek, doświadczeń i ciekawostek.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, ostateczna forma warsztatów została zmieniona i zostały one nagrane na nośnik elektroniczny, dzięki czemu można je obejrzeć w wybranym momencie online.

Serdecznie zapraszamy! Filmiki z obu warsztatów znajdują się poniżej.

Działanie zrealizowane w ramach zadania pt. „Pabianice o wodę dbają, bo środowisko kochają” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Skąd się bierze woda w kranie?
„Woda źródłem życia”

Zapraszamy na Rajd Ekologiczny!

Zapraszamy wszystkich do udziału w Pabianickim Rowerowym Rajdzie Ekologicznym „Na dwóch kółkach do Dużej Wody” 🚴‍♀🚴‍♂, na który czekaliśmy od dawna! Rajd realizowany jest w ramach zadania pt. „Pabianice o wodę dbają, bo środowisko kochają” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. ✒

 

Zapisów można dokonywać internetowo, od dnia 24 sierpnia do 10 września włącznie, na platformie DataSport pod adresem: https://www.datasport.pl/zapisy//portal/zawody.php

 

Oraz w dniu imprezy w godzinach 9:00 – 9:45.

 

Startujemy o godzinie 10:00 ze Stacji Uzdatniania Wody „ZAGAJNIKOWA” przy ul. 15. Pułku Piechoty Wilków 12, wjazd bramą od strony ulicy Wiejskiej. Każdy uczestnik rajdu otrzyma pakiet startowy. Ze względu na pandemię, prosimy o zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa i obostrzeniami zawartymi w regulaminie rajdu. Na mecie uczestnicy rajdu będą mogli wziąć udział w konkursie ekologicznym, polegającym na rozwiązywaniu różnego rodzaju zadań Rajd realizowany jest w ramach zadania pt. „Pabianice o wodę dbają, bo środowisko kochają” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

01_REGULAMIN RAJDU EKOLOGICZNEGO ZWIK 2020

 

 

„Plum i Chlup ratują świat” – ekologiczny, edukacyjny spektakl…

Jedenaście spektakli. Ponad 1100 widzów.

„Plum i Chlup ratują świat” – ekologiczny, edukacyjny spektakl dla najmłodszych, który miał w błyskotliwy i zabawny sposób uzmysłowić, jak ważne jest dbanie o środowisko.

Ekomalowanka, która ma utrwalać przesłanie widowiska.

A to wszystko w ramach projektu „PABIANICE O WODĘ DBAJĄ, BO ŚRODOWISKO KOCHAJĄ”

Pierwszy spektakl zagraliśmy 8 października. W ten dzień ,dla najmłodszych widzów, aktorzy zagrali trzykrotnie. Plum i Chlup, główni bohaterowie opowieści, to dwie krople wody.  Jedna z nich zostaje zanieczyszczona, druga postanawia ją uratować. Spektakl to doskonała, interaktywna zabawa, z elementami tańca. Jego celem jest uświadomienie dzieciom jak ważne jest dbanie o naturę i czystość, jak istotne jest oszczędzanie wody.

Po przedstawieniu każdy dostał kubek wody z sokiem oraz drobny upominek, w postaci książeczki do kolorowania, o tematyce nawiązującej do spektaklu.
Kolejne spektakle wystawiliśmy we wtorek, czwartek i piątek, (15, 17-18 października).

Jedyny otwarty spektakl odbył się 15 pażdziernika, o godz.18.oo, w Miejskim Ośrodku Kultury. Obejrzeli go w głównej mierze zwycięzcy ekokonkursu, który miał swoje miejsce podczas Rajdu Rowerowego „Na dwóch kółkach do dużej wody”.

Oprócz laureatów, na przedstawieniu bawili się także najmłodsi mieszkańcy Pabianic, wraz z opiekunami.

Patrząc na reakcję milusińskich, możemy śmiało stwierdzić, że widowisko zdało egzamin, dzieci bawiły się świetnie, a przesłanie, zdaje się, dotarło do widza.

 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Dąbrowa w Pabianicach w…

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pabianicach realizuje projekt:

Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Dąbrowa w Pabianicach w aglomeracji Łódź”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

– Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 20014-2020

W dniu 26 kwietnia 2017 roku, pomiędzy przedstawicielami Instytucji Wdrażającej, jaką jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Prezesem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., podpisana została Umowa o dofinansowanie Projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Dąbrowa w Pabianicach w aglomeracji Łódź” w ramach Działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Priorytet II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.


Planowany całkowity koszt inwestycji wynosi 6 674 980,24 PLN.

Kwota wydatków kwalifikowanych to 4 116 671,26, przy czym

wysokość dofinansowania stanowi 85% ich wartości i wynosi 3 499 170,57 PLN.
Wkład własny Beneficjenta to 3 175 809,67 PLN.
Realizacja Projektu – do 31.12.2019 r.

Realizacja Projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Dąbrowa w Pabianicach w aglomeracji Łódź” przyczyni się do skanalizowania ulic: Miętowa, Letnia, Szczęśliwa, Zdrojowa, Przyjazna, Widzewska, Witosa, Kręta, Radosna, Lazurowa, Orna, PCK, Rycerska i nieruchomości w rejonie ulicy Miodowej 9-11.
Działania te są konsekwencją prowadzonej do tej pory rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej i stanowią uzupełnienie funkcjonującej sieci w celu osiągnięcia stopnia skanalizowania miasta bliskiego 99%.
Celem Projektu jest zwiększenie liczby mieszkańców korzystających z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych o 409 osób.
W ramach Projektu zostaną wybudowane kanały sanitarne wraz z odejściami bocznymi do granic nieruchomości o łącznej długości około 7,06 km i zostanie dzięki temu stworzona możliwość przyłączenia do sieci kanalizacyjnej dla około 304 nieruchomości.
Projekt obejmuje trzy zadania:
1) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Dąbrowa. Roboty budowlane rozpoczęły się w drugiej połowie września 2017 r. i zostały zakończone 15 listopada 2018 r. Wykonawcą realizującym roboty była firma P.H.U. JONTEX Piotr Jończyk.
Do końca lipca 2019r. z możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej skorzystało już około 80 nieruchomości.
Dwa kolejne zadania zostały dodane do Projektu dzięki korzystnie rozstrzygniętemu przetargowi na zadanie podstawowe i uzyskanym oszczędnościom.
2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Ornej, PCK i Rycerskiej. Roboty budowlane rozpoczęły się w kwietniu 2019 r. i zostaną zakończone do połowy września 2019r. Wykonawcą realizującym roboty jest firma P.H.U. JONTEX Piotr Jończyk.
3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Miodowej 9-11. Roboty budowlane rozpoczęły się w sierpniu 2019 r. i zostaną zakończone do połowy października 2019r. Wykonawcą realizującym roboty jest firma P.H.U. JONTEX Piotr Jończyk.

Zgłaszanie nieprawidłowości

Informujemy, że w Wytycznych w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (sekcja 9.1.4) wskazano tzw. mechanizm sygnalizacyjny, umożliwiający sygnalizowanie podejrzeń wystąpienia nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych, w projektach realizowanych w ramach programu.
W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:
• Skorzystać z formularza znajdującego się pod adresem: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci
lub
• wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

„Pabianicka EKOmoda czysta, zdrowa woda”

„Pabianicka EKOmoda czysta, zdrowa woda” to projekt o ogólnej wartości 217 479,16 zł zrealizowany w okresie od 16.08.2017 r. do 30.10.2017 r. w ramach konkursu pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego – edycja 2017” dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 195 731,24 zł.

W ramach projektu przeprowadzono:

 • montaż dwudziestu zdrojów wodnych w pabianickich placówkach oraz montaż pięciu zdrojów wodnych zewnętrznych na terenie Pabianic,
 • montaż nad zdrojami wewnętrznymi infografik zawierających treści informacyjno – edukacyjne dotyczące zalet czystej wody do picia oraz korzyści jakie wynikają z picia „kranówki” wraz z ekoaranżacją w formie laminowanej fototapety z wodnym motywem graficznym mającym na celu nie tylko efekt estetyczny ale również utrzymanie czystości wokół zdroju,
 • wystawiono dziesięć spektakli teatralnych dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Ich nowoczesna, interaktywna forma miała na celu angażowanie młodych widzów we wspólną zabawę i naukę o tym, jak ważna jest ochrona zasobów wodnych,
 • zorganizowano konkurs fotograficzny pn. „Woda zmienną jest”, którego celem było dostrzeganie piękna przyrody, znajdowanie miejsc występowania wody w różnych stanach skupienia, promocja istoty dbania o jej czystość i o fakt, iż jest podstawą życia na ziemi,
 • zorganizowano happening ekologiczny pn. „S.O.S. dla wody” skierowany do wszystkich pabianiczan dotyczący promowania tematyki ochrony wód i racjonalnej gospodarki zasobami wodnymi,
 • zorganizowano konkurs dla dzieci z przedszkoli miejskich i szkół podstawowych na hasło ekologiczne pn. „Żyj EkoLogicznie” którego celem było budowanie odpowiedzialności za stan środowiska i zmiany zachodzące w przyrodzie oraz zachęcenie do działań zbiorowych na rzecz ochrony przyrody,
 • zakupiono infokiosk z oprogramowaniem, który stanowi bazę wiedzy ekologicznej,
 • zaprojektowano i wdrożono platformę internetową z hydroaplikacją, która ma na celu edukację oraz zwiększenie świadomości mieszkańców Pabianic nt. wody ze szczególnym wykorzystaniem mediów społecznościowych.

Grupą docelową podczas realizacji projektu byli uczniowie pabianickich szkół średnich, szkoły muzycznej I i II stopnia w Pabianicach, szkoły podstawowej w Bychlewie oraz mieszkańców Pabianic, a głównym założeniem było podniesienie ich świadomości prozdrowotnej i ekologicznej.

„Pabianickie dobre rady na odpady”

„Pabianickie dobre rady na odpady” to projekt o ogólnej wartości 206 779,79 zł zrealizowany w okresie od 30.06.2016 r. do 15.12.2016 r. w ramach konkursu pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego – edycja 2016” dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 155 084,84 zł.

W ramach projektu przeprowadzono:

 • montaż zdrojów wodnych w dziewięciu pabianickich placówkach wraz z tablicami zawierającymi treści informacyjno – edukacyjne dotyczące segregacji i recyclingu odpadów. Przy zdrojach zamontowane zostały również wertykalne mini-ogrody wykonane z odpadów takich jak stare palety i butelki PET jako przykład tzw. upcyclingu oznaczającego zmianę wartości odpadów poprzez wytworzenie z nich przedmiotów użytkowych
 • wystawiono dziesięć spektakli teatralnych dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, których celem była nie tylko wspólna zabawa, ale przede wszystkim nauka o tym co to jest recycling, ekosystem oraz prawidłowa segregacja odpadów.
 • zakupiono saturator tzw. „mobilne źródło wody”. Zakup ten pozwala promować picie czystej i zdrowej wody z pabianickich kranów bez konieczności używania butelek typu PET
 • emisję audycji radiowych o treściach ekologicznych, których celem było podniesienie świadomości ekologicznej odbiorców poprzez prezentowanie dobrych praktyk w zakresie gospodarowania odpadami i zapobieganiu ich powstawania. Przygotowano również folder informacyjno-edukacyjny ze zdjęciami 3D.
 • zorganizowano konkurs dla uczniów pabianickich gimnazjów i Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach pn. „Na Święta podaruj butelce PET drugie życie” – była to propozycja aktywnej edukacji ekologicznej zapewniającej nie tylko świetną, twórczą zabawę ale także wspólne spędzenie czasu osób przygotowujących prace na konkurs.

Grupą docelową podczas realizacji projektu były przedszkolaki, uczniowie pabianickich podstawówek i gimnazjów oraz mieszkańcy Pabianic korzystający z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej, a głównym założeniem było podniesienie ich świadomości prozdrowotnej i ekologicznej.

„Zdrowa kranówka w naszych podstawówkach”

„Zdrowa kranówka w naszych podstawówkach” to projekt o wartości 164 024,18 zł, zrealizowany w okresie od 01.03.2015 r. do 31.12.2015 r. w ramach konkursu pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego – edycja 2015”, dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 135 555,04 zł. W ramach projektu przeprowadzono wiele działań promujących zdrowy tryb życia oraz postawy proekologiczne, między innymi:

 • zamontowano zdroje wody pitnej w ośmiu szkołach podstawowych.
 • wykonano unikalne grafiki edukacyjne, która zostały umiejscowione na ścianach nad zdrojami
 • stworzono innowacyjny serwis internetowy z aplikacjami, grami i animacjami edukacyjnymi związanymi z hasłem „Woda źródłem życia”.
 • przeprowadzono kampanię informacyjno – edukacyjną dla uczniów i rodziców polegającą na zorganizowaniu 66 spotkań informacyjnych połączonych z instruktażem obsługi zdrojów wodnych.

Grupą docelową podczas realizacji projektu byli uczniowie ośmiu pabianickich szkół podstawowych, a głównym założeniem było podniesienie ich świadomości prozdrowotnej i ekologicznej.

 

II. Projekt nr POIS.01.01.00-00-230/14 – „Kompleksowa dokumentacja dla kanalizacji…

Projekt był aplikowany przez Spółkę ZWiK do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w IV kwartale 2014 roku. Po okresie weryfikacji i opiniowania został pozytywnie rozpatrzony przez NFOŚiGW, w dniu 15 grudnia 2014 roku wpisany do systemu SIMIK i w dniu 31 stycznia 2015 roku została zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Umowa o Dofinansowanie Projektu. Na realizację Projektu zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 85% wartości wydatków kwalifikowanych.

Na zakres Projektu składały się:

Zadanie 1:  Wykonanie dokumentacji do przeprowadzenia postepowania oceny oddziaływania na środowisko, opracowanie projektu budowlanego dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowę oraz wykonawczego kanalizacji sanitarnej w osiedlu Dąbrowa.

Zadanie 2:  Wykonanie studium wykonalności dla projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Dąbrowa w Pabianicach”

Całkowity koszt projektu planowano na poziomie 497 000 zł, wydatki kwalifikowane w wysokości 405 000zł, w tym maksymalna wysokość dotacji stanowiła ponad 344 tys. zł.

Dla realizacji zakresu rzeczowego Projektu zostały zawarte 2 umowy na usługi. Realizacja Projektu  została zakończona w listopadzie 2015 roku.

W wyniku przeprowadzonych przetargów koszty zawartych umów okazały się znaczniej mniejsze niż zakładane i całkowity koszt Projektu zamknął się kwotą 119 679 zł (brutto); w tym 97 300 zł stanowiły wydatki kwalifikowane.

Kwota dotacji wyniosła 82 705 zł. 

 

W wyniku realizacji uzyskano następujące efekty końcowe:

 • uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Dąbrowa w Pabianicach”
 • uzyskano pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej j.w. o długości ok. 4 km
 • uzyskano opracowanie pn. „Studium wykonalności dla budowy kanalizacji sanitarnej w osiedlu Dąbrowa w Pabianicach”

W/w dokumenty i opracowania były niezbędne dla podjęcia przyszłych działań inwestycyjnych i dawały możliwość ubiegania się o dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków pomocowych z Unii Europejskiej w perspektywie 2014-2020, co nastąpiło, gdyż w 2017 roku Spółka zawarła kolejną Umowę o Dofinansowanie, która dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w osiedlu Dąbrowa.

I. Projekt nr POIS.01.01.00-00-069/13 – „Rozbudowa i modernizacja systemu…

Projekt był aplikowany przez Spółkę ZWiK do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2013 roku. Po okresie weryfikacji i opiniowania został w czerwcu 2014 roku pozytywnie rozpatrzony przez NFOŚiGW i w dniu 12 września 2014 roku została zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Umowa o Dofinansowanie Projektu. Na realizację Projektu zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 85% wartości wydatków kwalifikowanych.

Projekt obejmował w przyjętym do realizacji wniosku z 2014r roku zakres 3 zadań inwestycyjnych:

 • Rozbudowę kanalizacji sanitarnej w celu skanalizowania posesji przy ulicach: Cedrowa i Kalinowa w Pabianicach,
 • Renowację istniejących kolektorów sanitarnych i ogólnospławnych o łącznej długości 5,06 km
 • Modernizację istniejących 4 zbiorników wody czystej i komór zasuw na stacji uzdatniania wody „Jutrzkowicka” przy ul. Wodnej 8

Całkowity koszt projektu planowano na poziomie ok. 11,5 mln zł, wydatki kwalifikowane na poziomie 9,2 mln zł, w tym maksymalna wysokość dotacji to kwota 7,6 mln zł.

Ponieważ uzyskano na Projekcie oszczędności w wysokości ok. 2,1 mln zł, gdyż w wyniku przeprowadzonych przetargów koszty zawartych umów okazały się mniejsze niż zakładane – Spółka uzyskała zgodę na zwiększenie zakresu rzeczowego realizacji projektu w celu wykorzystania całości przyznanej dotacji. W marcu 2015 roku został złożony wniosek o rozszerzenie zakresu projektu o:

 • Renowację dodatkowo o 1km istniejących kolektorów sanitarnych i ogólnospławnych, co pozwoliło na uzyskanie w ramach projektu renowacji kanałów o łącznej długości ok. 6,06 km
 • Zakup samochodu specjalistycznego do obsługi sieci kanalizacyjnej miasta tj. samochodu do ciśnieniowego czyszczenia i udrożniania sieci kanalizacyjnej wyposażonego w system recyklingu posiadający zamknięty obieg wody.

Zakres projektu został zrealizowany zgodnie z Umową o Dofinansowanie do końca 2015 roku.

W wyniku realizacji Projektu uzyskane efekty rzeczowe to:

– wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Cedrowa, Kalinowa o długości 0,66 km wraz z odejściami do 38 posesji; łącznie 0,85 km sieci.

– renowacja ok. 5 km kanałów sanitarnych i ogólnospławnych w ulicach: Zamkowej, Św. Jana, Kilińskiego, Konopnickiej, Żeromskiego, Orlej, Cichej, Matejki, Południowej, Lutomierskiej, Reymonta, Dąbrowskiego, Sikorskiego, Żwirki i Wigury, Partyzanckiej,  Mokrej, Gawrońskiej, a w wyniku rozszerzenia Projektu dodatkowo 1 km sieci w ulicach: Skłodowskiej, Śniadeckiego, Pułaskiego.

– zmodernizowanie 4-ch zbiorników wody uzdatnionej (czystej) i 2 komór zasuw dla tych zbiorników na stacji uzdatniania wody „Jutrzkowicka”

– zakupienie samochodu do czyszczenia i udrażniania sieci kanalizacyjnej

Dla realizacji zakresu rzeczowego Projektu zostały zawarte 4 umowy na roboty budowlane oraz 1 umowa na dostawę. Realizacja robót budowlanych i dostaw została zakończona w IV kwartale 2015 roku.

Całkowity koszt Projektu zamknął się kwotą 10 777 944 zł (brutto); w tym 8 666 859 zł stanowiły wydatki kwalifikowane.

Kwota dotacji wyniosła 7 184 452,44 zł.  

 

W wyniku realizacji Projektu osiągnięto następujące cele:

a/ poprzez budowę nowych kanałów sanitarnych – umożliwiono mieszkańcom ulic: Cedrowej i Kalinowej podłączenie posesji do sieci kanalizacyjnej;

b/ poprzez modernizację kanałów sanitarnych i ogólnospławnych oraz zakup sprzętu specjalistycznego – bezawaryjność kanałów i zapewniono niezakłócony przepływ ścieków, przy jednoczesnym zwiększeniu ochrony zasobów naturalnych takich jak woda i gleba;

c/ poprzez modernizację Stacji Uzdatniania Wody „Jutrzkowicka – podniesiono sprawność systemu zaopatrzenia w wodę, zmniejszono straty wody uzdatnionej, tym samym poprawę efektywności przesyłu wody, jak i jej jakości.