„Pabianicka EKOmoda czysta, zdrowa woda”

„Pabianicka EKOmoda czysta, zdrowa woda” to projekt o ogólnej wartości 217 479,16 zł zrealizowany w okresie od 16.08.2017 r. do 30.10.2017 r. w ramach konkursu pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego – edycja 2017” dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 195 731,24 zł.

W ramach projektu przeprowadzono:

 • montaż dwudziestu zdrojów wodnych w pabianickich placówkach oraz montaż pięciu zdrojów wodnych zewnętrznych na terenie Pabianic,
 • montaż nad zdrojami wewnętrznymi infografik zawierających treści informacyjno – edukacyjne dotyczące zalet czystej wody do picia oraz korzyści jakie wynikają z picia „kranówki” wraz z ekoaranżacją w formie laminowanej fototapety z wodnym motywem graficznym mającym na celu nie tylko efekt estetyczny ale również utrzymanie czystości wokół zdroju,
 • wystawiono dziesięć spektakli teatralnych dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Ich nowoczesna, interaktywna forma miała na celu angażowanie młodych widzów we wspólną zabawę i naukę o tym, jak ważna jest ochrona zasobów wodnych,
 • zorganizowano konkurs fotograficzny pn. „Woda zmienną jest”, którego celem było dostrzeganie piękna przyrody, znajdowanie miejsc występowania wody w różnych stanach skupienia, promocja istoty dbania o jej czystość i o fakt, iż jest podstawą życia na ziemi,
 • zorganizowano happening ekologiczny pn. „S.O.S. dla wody” skierowany do wszystkich pabianiczan dotyczący promowania tematyki ochrony wód i racjonalnej gospodarki zasobami wodnymi,
 • zorganizowano konkurs dla dzieci z przedszkoli miejskich i szkół podstawowych na hasło ekologiczne pn. „Żyj EkoLogicznie” którego celem było budowanie odpowiedzialności za stan środowiska i zmiany zachodzące w przyrodzie oraz zachęcenie do działań zbiorowych na rzecz ochrony przyrody,
 • zakupiono infokiosk z oprogramowaniem, który stanowi bazę wiedzy ekologicznej,
 • zaprojektowano i wdrożono platformę internetową z hydroaplikacją, która ma na celu edukację oraz zwiększenie świadomości mieszkańców Pabianic nt. wody ze szczególnym wykorzystaniem mediów społecznościowych.

Grupą docelową podczas realizacji projektu byli uczniowie pabianickich szkół średnich, szkoły muzycznej I i II stopnia w Pabianicach, szkoły podstawowej w Bychlewie oraz mieszkańców Pabianic, a głównym założeniem było podniesienie ich świadomości prozdrowotnej i ekologicznej.

„Pabianickie dobre rady na odpady”

„Pabianickie dobre rady na odpady” to projekt o ogólnej wartości 206 779,79 zł zrealizowany w okresie od 30.06.2016 r. do 15.12.2016 r. w ramach konkursu pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego – edycja 2016” dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 155 084,84 zł.

W ramach projektu przeprowadzono:

 • montaż zdrojów wodnych w dziewięciu pabianickich placówkach wraz z tablicami zawierającymi treści informacyjno – edukacyjne dotyczące segregacji i recyclingu odpadów. Przy zdrojach zamontowane zostały również wertykalne mini-ogrody wykonane z odpadów takich jak stare palety i butelki PET jako przykład tzw. upcyclingu oznaczającego zmianę wartości odpadów poprzez wytworzenie z nich przedmiotów użytkowych
 • wystawiono dziesięć spektakli teatralnych dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, których celem była nie tylko wspólna zabawa, ale przede wszystkim nauka o tym co to jest recycling, ekosystem oraz prawidłowa segregacja odpadów.
 • zakupiono saturator tzw. „mobilne źródło wody”. Zakup ten pozwala promować picie czystej i zdrowej wody z pabianickich kranów bez konieczności używania butelek typu PET
 • emisję audycji radiowych o treściach ekologicznych, których celem było podniesienie świadomości ekologicznej odbiorców poprzez prezentowanie dobrych praktyk w zakresie gospodarowania odpadami i zapobieganiu ich powstawania. Przygotowano również folder informacyjno-edukacyjny ze zdjęciami 3D.
 • zorganizowano konkurs dla uczniów pabianickich gimnazjów i Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach pn. „Na Święta podaruj butelce PET drugie życie” – była to propozycja aktywnej edukacji ekologicznej zapewniającej nie tylko świetną, twórczą zabawę ale także wspólne spędzenie czasu osób przygotowujących prace na konkurs.

Grupą docelową podczas realizacji projektu były przedszkolaki, uczniowie pabianickich podstawówek i gimnazjów oraz mieszkańcy Pabianic korzystający z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej, a głównym założeniem było podniesienie ich świadomości prozdrowotnej i ekologicznej.

„Zdrowa kranówka w naszych podstawówkach”

„Zdrowa kranówka w naszych podstawówkach” to projekt o wartości 164 024,18 zł, zrealizowany w okresie od 01.03.2015 r. do 31.12.2015 r. w ramach konkursu pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego – edycja 2015”, dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 135 555,04 zł. W ramach projektu przeprowadzono wiele działań promujących zdrowy tryb życia oraz postawy proekologiczne, między innymi:

 • zamontowano zdroje wody pitnej w ośmiu szkołach podstawowych.
 • wykonano unikalne grafiki edukacyjne, która zostały umiejscowione na ścianach nad zdrojami
 • stworzono innowacyjny serwis internetowy z aplikacjami, grami i animacjami edukacyjnymi związanymi z hasłem „Woda źródłem życia”.
 • przeprowadzono kampanię informacyjno – edukacyjną dla uczniów i rodziców polegającą na zorganizowaniu 66 spotkań informacyjnych połączonych z instruktażem obsługi zdrojów wodnych.

Grupą docelową podczas realizacji projektu byli uczniowie ośmiu pabianickich szkół podstawowych, a głównym założeniem było podniesienie ich świadomości prozdrowotnej i ekologicznej.