Badanie satysfakcji klienta

Szanowni Państwo!
 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pabianicach, prowadzi badanie ankietowe, celem którego jest zapewnienie właściwej jakości dostarczanych usług.
 
Odpowiedzi na pytania ankiety są objęte całkowitą tajemnicą i będą wykorzystywane jedynie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych. Odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie będą dla nas cennym źródłem informacji i pozwolą zwiększyć Państwa satysfakcję z usług oferowanych przez naszą firmę.
 

1. Na skali od 1 do 5 (1 – jest oceną niedostateczną, a 5 – jest oceną bardzo dobrą) prosimy ocenić parametry jakości wody dostarczanej przez ZWiK, zaznaczając wybraną ocenę na każdej ze skal:


2.Jak najczęściej przekazują Państwo informację o stanie wodomierza:

3. Zakreślając TAK lub NIE w wybranych polach, proszę ocenić pracownika ZWiK dokonującego odczytu wodomierza lub przyjmującego zgłoszenie telefoniczne:
Pracownik odczytujący wodomierz lub przyjmujący zgłoszenie telefoniczne udzielił wszystkich niezbędnych informacji:

Pracownik odczytujący wodomierz lub przyjmujący zgłoszenie telefoniczne był kompetentny:

Pracownik odczytujący wodomierz lub przyjmujący zgłoszenie telefoniczne był uprzejmy i kulturalny:

4. Czy korzystali Państwo w ostatnim czasie z usług lub porad któregoś z Działów ZWiK Pabianice:

5. Zakreślając TAK lub NIE w wybranych polach, proszę ocenić pracownika ZWiK który prowadził sprawę:
Pracownik, prowadzący sprawę udzielił mi wyczerpujących informacji:

Pracownik, prowadzący sprawę był kompetentny:

Pracownik, prowadzący sprawę był uprzejmy i kulturalny:

6. Zakreślając TAK lub NIE proszę ocenić czy faktury otrzymywane ze ZWiK są czytelne dla klienta:

7. Czy korzystali Państwo ze strony internetowej ZWiK Pabianice:

8. Korzystając ze skali od 1 do 5 (1 - jest oceną niedostateczną, 5 - jest oceną bardzo dobrą), proszę ocenić jej zawartość pod względem informacji przydatnych dla klienta: