Wywóz nieczystości płynnych

Dla odbiorców, którzy nie mają możliwości korzystania z sieci kanalizacyjnej Spółka zapewnia odbiór ścieków wraz z wywozem poprzez wykorzystanie wozów asenizacyjnych.
 
Zajmujemy się wywozem nieczystości ciekłych.
 
Zgłoszenia przyjmujemy pod numerami telefonów:

42 225 91 75

784 001 880

 
Dysponujemy samochodami asenizacyjnymi o pojemności beczek do 2,5 i do 10 m3

Zawieramy umowy z klientami indywidualnymi oraz firmami, a na świadczone usługi wystawiamy faktury VAT.