Kalkulator

Wybierz przyłącze:

Podaj ilość studni:

Adaptacja szamba
Studnia Φ1000-1200
Studnia Studnia Φ600
Studnia Φ400-425

 

Podaj ilość metrów:

Ilość metrów do 2.5m głębokości
Poniżej 2.5m głębokości dopłata 20zł za każdy metr

 

Podaj ilość metrów pod danym terenem:

Ilość metrów pod asfaltem
Ilość metrów pod chodnikiem

Opcje dodatkowe:

Wprowadzenie przyłącza do budynku
Ilość słupów do podtrzymania
Ilość drzew do wycięcia

RODZAJ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO:

Studnia wodomierzowa
Przyłącze bezpośrednio do budynku
Przyłącze do budynku poprzez studnie wodociągową

Podaj ilość metrów:

Ilość mb przyłącza

Podaj ilość metrów pod danym terenem:

Ilość metrów pod asfaltem
Ilość metrów pod chodnikiem

Opcje dodatkowe:

Wprowadzenie przyłącza do budynku
Ilość słupów do podtrzymania
Ilość drzew do wycięcia