Projekt z dziedziny edukacji ekologicznej

„Pabianice o wodę dbają bo środowisko kochają”
Planowane koszty:

Ogólem

130 105,00 zł

Dotacja z WFOŚ i GW

78 144,00 zł

Udział własny

51 961,00 zł

Cel do osiągnięcia:

edukacja ekologiczna przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych i średnich, kształtowanie postaw proekologicznych i uświadamianie znaczenia wody dla zdrowia człowieka. Nauka poprzez zabawę i ruch na świeżym powietrzu.

Termin realizacji: wrzesień 2019 – maj 2020
Liczba uczestników:

Ogółem

8 700

Przedszkola

1 913

Szkoły podstawowe i średnie

4 557
Planowane działania:
Rajdy rowerowe pn „Na dwóch kółkach do Dużej Wody” – 2 edycje : wrzesień 2019 i kwiecień 2020;
Interaktywne spektakle teatralne o tematyce ekologicznej pt „Plum i Chlup ratują świat” dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych;
Interdyscyplinarny konkurs wiedzy o wodzie pn „Woda bez tajemnic” dla uczniów pabianickich szkół średnich realizowany we współpracy z Wydziałem Środowiska Starostwa Powiatowego w Pabianicach;
Warsztaty dla przedszkoli pn „Skąd się bierze woda w kranie” i uczniów klas I-III „Woda źródłem życia”;
Warsztaty dla uczniów szkół średnich „Niebieska planeta-warsztaty o wodzie” prowadzone przez Centrum Działań Ekologicznych „Źródła” z Łodzi;
Co już za nami:
Projekt współfinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.