Projekty edukacyjne

Edukacja ekologiczna (edukacja środowiskowa) – koncepcja kształcenia i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego zgodnie z hasłem myśleć globalnie – działać lokalnie.

W potocznym rozumieniu są to wszelkie formy działalności skierowanej do społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, które mają na celu wpływanie na poziom świadomości ekologicznej, propagowanie konkretnych zachowań korzystnych dla środowiska naturalnego, upowszechnianie wiedzy o przyrodzie. Może przyjmować różne formy, np.:

  • kształcenie ustawiczne poprzez rozdawanie ulotek i programy edukacyjne
  • kształcenie dzieci i młodzieży w zakresie ekologii

W realizacji

"Pabianice o wodę dbają, bo środowisko kochają."

CEL DO OSIĄGNIĘCIA: edukacja ekologiczna przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych i średnich, kształtowanie postaw proekologicznych i uświadamianie znaczenia wody dla zdrowia człowieka. Nauka poprzez zabawę i ruch na świeżym powietrzu. Czytaj więcej

Zrealizowane projekty: