inspekcja i naprawa kanałów

Inspekcja kanałów polega na przeglądzie kanału, za pomocą wprowadzonej do niego kamery. Kamera, zamontowana na wózku z napędem elektrycznym, wjeżdża w kanał, sterowana zdalnie przez operatora z samochodu technicznego. Samochód jest przeznaczony specjalnie do przeglądów kanalizacji, jest na stałe wyposażony w osprzęt do obsługi kamery, wysięgniki do jej opuszczania do studni rewizyjnych na kanałach, monitory itp. Przegląd, poza bezpośrednim podglądem obrazu z kamery na monitorze, jest rejestrowany  w postaci pliku wideo. Są również wykonywane zdjęcia w miejscach wymagających szczególnego zwrócenia uwagi, zamieszczane później w raporcie z przeglądu, którego załącznikiem jest płyta z nagranym plikiem wideo. Posiadany przez nas zestaw kamerowy umożliwia przeglądy kanałów o średnicach od 150 mm.