wodno-kanalizacyjne

 1. Wykonywanie projektów przyłączy wodno – kanalizacyjnych

  Spółka zapewnia kompleksową dokumentację przyłącza, w skład której wchodzi:

  • projekt budowy przyłącza;
  • mapa do celów projektowych;
  • warunki techniczne;
  • wszelkie uzgodnienia do realizacji projektu.
 2. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Aby uzyskać warunki techniczne zasilania na wykonanie podłączenia do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej lub na podłączenie dodatkowego wodomierza na istniejącej instalacji wodociągowej właściciel nieruchomości powinien wypełnić odpowiednie wnioski:

W/w wnioski można również pobrać oraz otrzymać stosowną pomoc w ich wypełnieniu w Biurze Obsługi Klienta. Uprawniony wykonawca winien złożyć wniosek do Wydziału Sieci przy ZWiK Sp. z o.o. o zezwolenie na wykonanie przyłącza. Włączenia do sieci wodociągowej wykonuje Wydział Sieci, natomiast włączenia do sieci kanalizacyjnej wykonywane są pod nadzorem pracowników tego wydziału.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Sieci lub pod nr tel. 42 225 91 90