Ikonka

“Zdrowa kranówka w naszych podstawówkach”

“Zdrowa kranówka w naszych podstawówkach” to projekt o wartości 164 024,18 zł, zrealizowany w okresie od 01.03.2015 r. do 31.12.2015 r. w ramach konkursu pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego – edycja 2015”, dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 135 555,04 zł. W ramach projektu przeprowadzono wiele działań promujących zdrowy tryb życia oraz postawy proekologiczne, między innymi:

  • zamontowano zdroje wody pitnej w ośmiu szkołach podstawowych.
  • wykonano unikalne grafiki edukacyjne, która zostały umiejscowione na ścianach nad zdrojami
  • stworzono innowacyjny serwis internetowy z aplikacjami, grami i animacjami edukacyjnymi związanymi z hasłem „Woda źródłem życia”.
  • przeprowadzono kampanię informacyjno – edukacyjną dla uczniów i rodziców polegającą na zorganizowaniu 66 spotkań informacyjnych połączonych z instruktażem obsługi zdrojów wodnych.

Grupą docelową podczas realizacji projektu byli uczniowie ośmiu pabianickich szkół podstawowych, a głównym założeniem było podniesienie ich świadomości prozdrowotnej i ekologicznej.

Do góry