Ikonka

Projekty inwestycyjne

Projekty inwestycyjne – projekty służące rozwiązywaniu problemów z zakresu gospodarki wodno – ściekowej polegające na:

  • budowie i modernizacji systemów kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej
  • budowie i modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę (sieci wodociągowe, ujęcia i stacje uzdatniania wody), z uwzględnieniem inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodociągowymi.

Zobacz wydarzenia i projekty, które już zrealizowaliśmy:

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sportowej w Pabianicach.

Ikonka kalendarza30 stycznia 2023

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., w okresie od sierpnia do listopada 2022 roku zrealizował zadanie pod nazwą Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sportowej w Pabianicach. Wartość zadania: 252.436,97 złotych Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 65.600,00 złotych. W ramach realizacji zadania wybudowano kanał […]

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w firmie ZWiK Pabianice przy ul. Wodnej i ul. 15 Pułku Piechoty „Wilków”

Ikonka kalendarza16 sierpnia 2022

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., w okresie od listopada 2021 r. do kwietnia 2022 r. zrealizował zadanie pod nazwą Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w firmie ZWiK Pabianice przy ul. Wodnej i ul. 15 Pułku Piechoty „Wilków”. Wartość zadania: 330.000,00 złotych Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w […]

„Budowa instalacji fotowoltaicznej w firmie Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w miejscowości Pabianice”

Ikonka kalendarza20 lipca 2021

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., w okresie od grudnia 2020 r. do czerwca 2021 r. zrealizował zadanie pod nazwą „Budowa instalacji fotowoltaicznej w firmie Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w miejscowości Pabianice”. Wartość zadania: 164.000,00 złotych Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki w wysokości 164.000,00 złotych. […]

„Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Dąbrowa w Pabianicach w aglomeracji Łódź”

Ikonka kalendarza4 maja 2018

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pabianicach zrealizował projekt: „Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Dąbrowa w Pabianicach w aglomeracji Łódź”współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Nr POIS.02.03.00-00.0141/16 – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 W dniu 26 kwietnia 2017 roku, pomiędzy przedstawicielami Instytucji Wdrażającej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Prezesem Zakładu […]

Dokumentacja dla kanalizacji sanitarnej w osiedlu Dąbrowa w Pabianicach – realizowany w latach 2014 – 2015.

Ikonka kalendarza15 lipca 2015

Projekt był aplikowany przez Spółkę ZWiK do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w IV kwartale 2014 roku. Po okresie weryfikacji i opiniowania został pozytywnie rozpatrzony przez NFOŚiGW, w dniu 15 grudnia 2014 roku wpisany do systemu SIMIK i w dniu 31 stycznia 2015 roku została zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska […]

„Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego Miasta Pabianic” realizowany w latach 2013 – 2015.

Ikonka kalendarza19 lipca 2013

I. Projekt nr POIS.01.01.00-00-069/13 Projekt był aplikowany przez Spółkę ZWiK do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2013 roku. Po okresie weryfikacji i opiniowania został w czerwcu 2014 roku pozytywnie rozpatrzony przez NFOŚiGW i w dniu 12 września 2014 roku została zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w […]

Projekt realizowany z FUNDUSZU SPÓJNOSCI – perspektywa 2004-2006:

Ikonka kalendarza4 lipca 2006

Projekt Funduszu Spójności nr CCI 2004 PL 16C PE 034 – „Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej w Pabianicach” realizowany był w latach 2004 – 2010. Projekt był aplikowany przez Gminę Miasta Pabianice w latach 2002 – 2004. W dniu 16 sierpnia 2004 roku Wniosek o Dofinansowanie został przyjęty przez Komisję Europejską i zarejestrowany pod […]

Do góry