Ikonka

„Budowa instalacji fotowoltaicznej w firmie Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w miejscowości Pabianice”

Ikonka kalendarza 20 lipca 2021

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., w okresie od grudnia 2020 r. do czerwca 2021 r. zrealizował zadanie pod nazwą „Budowa instalacji fotowoltaicznej w firmie Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w miejscowości Pabianice.

Wartość zadania: 164.000,00 złotych

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki w wysokości 164.000,00 złotych.

W ramach realizacji zadania dokonano zakupu instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,64 kW, która została zamontowana na dachu budynku znajdującego się w siedzibie firmy, przy ul. Warzywnej 3 w Pabianicach.

www.wfosigw.lodz.pl

Do góry