Ikonka

Badanie satysfakcji klienta

Badanie satysfakcji klienta – wypełnij krótką ankietę, która pomoże usprawnić nam naszą obsługę i świadczenie usług. Za wszelkie sugestie i uwagi – dziękujemy. Ankieta jest anonimowa.

Ankieta

  1. Na skali od 1 do 5 (1 – jest oceną niedostateczną, a 5 – jest oceną bardzo dobrą) prosimy ocenić parametry jakości wody dostarczanej przez ZWiK, zaznaczając wybraną ocenę na każdej ze skal:


  2.Jak najczęściej przekazują Państwo informację o stanie wodomierza:

  3. Zakreślając TAK lub NIE w wybranych polach, proszę ocenić pracownika ZWiK dokonującego odczytu wodomierza lub przyjmującego zgłoszenie telefoniczne:
  Pracownik odczytujący wodomierz lub przyjmujący zgłoszenie telefoniczne udzielił wszystkich niezbędnych informacji:

  Pracownik odczytujący wodomierz lub przyjmujący zgłoszenie telefoniczne był kompetentny:

  Pracownik odczytujący wodomierz lub przyjmujący zgłoszenie telefoniczne był uprzejmy i kulturalny:

  4. Czy korzystali Państwo w ostatnim czasie z usług lub porad któregoś z Działów ZWiK Pabianice:

  5. Zakreślając TAK lub NIE w wybranych polach, proszę ocenić pracownika ZWiK który prowadził sprawę:
  Pracownik, prowadzący sprawę udzielił mi wyczerpujących informacji:

  Pracownik, prowadzący sprawę był kompetentny:

  Pracownik, prowadzący sprawę był uprzejmy i kulturalny:

  6. Zakreślając TAK lub NIE proszę ocenić czy faktury otrzymywane ze ZWiK są czytelne dla klienta:

  7. Czy korzystali Państwo ze strony internetowej ZWiK Pabianice:

  8. Korzystając ze skali od 1 do 5 (1 - jest oceną niedostateczną, 5 - jest oceną bardzo dobrą), proszę ocenić jej zawartość pod względem informacji przydatnych dla klienta: