Ikonka

Projekty edukacyjne

Edukacja ekologiczna (edukacja środowiskowa) – koncepcja kształcenia i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego zgodnie z hasłem myśleć globalnie – działać lokalnie.

W potocznym rozumieniu są to wszelkie formy działalności skierowanej do społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, które mają na celu wpływanie na poziom świadomości ekologicznej, propagowanie konkretnych zachowań korzystnych dla środowiska naturalnego, upowszechnianie wiedzy o przyrodzie. Może przyjmować różne formy, np.:

  • kształcenie ustawiczne poprzez rozdawanie ulotek i programy edukacyjne
  • kształcenie dzieci i młodzieży w zakresie ekologii

Zobacz wydarzenia i projekty, które już zrealizowaliśmy:

Warsztaty edukacyjne dla seniorów pn. „Woda niezbędna do życia”.

Ikonka kalendarza16 grudnia 2022

Warsztaty skierowane były do podopiecznych Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, ze szczególnym uwzględnieniem Centrum Seniora w Pabianicach oraz słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pabianicach. Zajęcia odbyły się w siedzibie Centrum Seniora w Pabianicach. Zaproszeni do uczestnictwa w projekcie specjaliści z Pabianickiego Centrum Medycznego opowiedzieli o prawidłowych postawach związanych z nawadnianiem organizmu, konsekwencjach medycznych ewentualnych […]

Warsztaty ekologiczne dla szkół podstawowych (klasy I – III) pn. „Woda – dzięki niej żyjemy”.

Ikonka kalendarza16 grudnia 2022

Wiedza o wodzie, jako swoistym źródle życia jakie znamy, powinna leżeć u podstaw edukacji dzieci w wieku szkolnym. Zainteresowanie florą i fauną rozwijającą się bezpośrednio w wodzie jak i dzięki niej, pomaga zrozumieć jak wielkie jest zapotrzebowanie na wodę jako taką, ale również na jej czystość i jakość. Uczniowie w czasie warsztatów mogli dowiedzieć się […]

Warsztaty ekologiczne dla przedszkoli pn. „Woda – dzięki niej żyjemy”

Ikonka kalendarza7 grudnia 2022

Dzieci żyją i rozwijają się w otoczeniu przyrody i są wrażliwe na jej piękno. Małe dzieci naturalnie interesują się otaczającym je światem, zwierzętami i roślinami. To szansa na wytłumaczenie im, że ich zachowania mają bezpośredni wpływ na środowisko, a kontakt z przyrodą w naturalny sposób budzi uczucia opiekuńcze i rodzi zamiłowanie do pielęgnowania roślin i […]

„Pabianicka EKOmoda czysta, zdrowa woda”

Ikonka kalendarza27 grudnia 2017

„Pabianicka EKOmoda czysta, zdrowa woda” to projekt o ogólnej wartości 217 479,16 zł zrealizowany w okresie od 16.08.2017 r. do 30.10.2017 r. w ramach konkursu pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego – edycja 2017” dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 195 731,24 zł. W ramach projektu przeprowadzono: montaż dwudziestu zdrojów wodnych w pabianickich […]

„Pabianickie dobre rady na odpady”

Ikonka kalendarza27 grudnia 2016

„Pabianickie dobre rady na odpady” to projekt o ogólnej wartości 206 779,79 zł zrealizowany w okresie od 30.06.2016 r. do 15.12.2016 r. w ramach konkursu pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego – edycja 2016” dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 155 084,84 zł. W ramach projektu przeprowadzono: montaż zdrojów wodnych w dziewięciu pabianickich […]

„Zdrowa kranówka w naszych podstawówkach”

Ikonka kalendarza27 grudnia 2015

„Zdrowa kranówka w naszych podstawówkach” to projekt o wartości 164 024,18 zł, zrealizowany w okresie od 01.03.2015 r. do 31.12.2015 r. w ramach konkursu pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego – edycja 2015”, dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 135 555,04 zł. W ramach projektu przeprowadzono wiele działań promujących zdrowy tryb życia […]

Do góry