Ikonka

Projekty edukacyjne

Edukacja ekologiczna (edukacja środowiskowa) – koncepcja kształcenia i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego zgodnie z hasłem myśleć globalnie – działać lokalnie.

W potocznym rozumieniu są to wszelkie formy działalności skierowanej do społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, które mają na celu wpływanie na poziom świadomości ekologicznej, propagowanie konkretnych zachowań korzystnych dla środowiska naturalnego, upowszechnianie wiedzy o przyrodzie. Może przyjmować różne formy, np.:

  • kształcenie ustawiczne poprzez rozdawanie ulotek i programy edukacyjne
  • kształcenie dzieci i młodzieży w zakresie ekologii

Zobacz wydarzenia i projekty, które już zrealizowaliśmy:

Pabianice o wodę dbają bo środowisko kochają

„Pabianicka EKOmoda czysta, zdrowa woda”

Ikonka kalendarza27 grudnia 2017

„Pabianicka EKOmoda czysta, zdrowa woda” to projekt o ogólnej wartości 217 479,16 zł zrealizowany w okresie od 16.08.2017 r. do 30.10.2017 r. w ramach konkursu pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego – edycja 2017” dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 195 731,24 zł. W ramach projektu przeprowadzono: montaż dwudziestu zdrojów wodnych w pabianickich […]

„Pabianickie dobre rady na odpady”

Ikonka kalendarza27 grudnia 2016

„Pabianickie dobre rady na odpady” to projekt o ogólnej wartości 206 779,79 zł zrealizowany w okresie od 30.06.2016 r. do 15.12.2016 r. w ramach konkursu pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego – edycja 2016” dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 155 084,84 zł. W ramach projektu przeprowadzono: montaż zdrojów wodnych w dziewięciu pabianickich […]

„Zdrowa kranówka w naszych podstawówkach”

Ikonka kalendarza27 grudnia 2015

„Zdrowa kranówka w naszych podstawówkach” to projekt o wartości 164 024,18 zł, zrealizowany w okresie od 01.03.2015 r. do 31.12.2015 r. w ramach konkursu pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego – edycja 2015”, dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 135 555,04 zł. W ramach projektu przeprowadzono wiele działań promujących zdrowy tryb życia […]

Do góry