Ikonka

Laboratorium

AKREDYTACJA LABORATORIUM ZWiK

W kwietniu 2009r. Dział Ochrony Środowiska-Laboratorium uzyskał Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1026. Uzyskanie certyfikatu oznacza spełnienie wymagań dotyczących kompetencji technicznych i systemu zarządzania, zgodnych z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, koniecznych dla zapewnienia wiarygodnych wyników badań.

Dział Ochrony Środowiska-Laboratorium jest każdego roku zatwierdzany zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach do wykonywania badań pobranych próbek wody do spożycia przez ludzi.

Dział Ochrony Środowiska-Laboratorium regularnie potwierdza swoje kompetencje przez uzyskiwanie pozytywnych wyników w porównaniach międzylaboratoryjnych, organizowanych przez akredytowanych oraz renomowanych organizatorów.


Polityka Jakości Laboratorium

Dokumenty do pobraniaReklamacje/skargi należy zgłaszać osobiście lub na piśmie. Reklamacje przyjmowane są w:

Biuro Obsługi Klienta
ul. Warzywna 3, pracuje:
poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 14.30.

Od dnia 09.06.2022 roku do odwołania Laboratorium przyjmuje próbki do badania wody i ścieków raz w tygodniu we wtorki, w godzinach 7:30 do 10:00

Próbki do badań w laboratorium przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. od 7: 30 do 9: 00, w przypadku oznaczenia BZT od środy do piątku. Przyjęcie próbek poza wyznaczonymi godzinami może nastąpić po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikami laboratorium.

Dział Ochrony Środowiska – Laboratorium 
ul.15 P.P.„Wilków” 12, w godz. 7.00–15.00

Dział Ochrony Środowiska-Laboratorium:
ul. 15 P.P. ”Wilków” 12
95-200 Pabianice
tel. 42 227 46 04
akuba@zwik.pabianice.pl

Wskaźniki jakości wody – badania:


Dopuszczalne wartości wskaźników jakości ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych ZWiK Sp. z o. o.