Ikonka

“Pabianicka EKOmoda czysta, zdrowa woda”

“Pabianicka EKOmoda czysta, zdrowa woda” to projekt o ogólnej wartości 217 479,16 zł zrealizowany w okresie od 16.08.2017 r. do 30.10.2017 r. w ramach konkursu pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego – edycja 2017” dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 195 731,24 zł.

W ramach projektu przeprowadzono:

  • montaż dwudziestu zdrojów wodnych w pabianickich placówkach oraz montaż pięciu zdrojów wodnych zewnętrznych na terenie Pabianic,
  • montaż nad zdrojami wewnętrznymi infografik zawierających treści informacyjno – edukacyjne dotyczące zalet czystej wody do picia oraz korzyści jakie wynikają z picia “kranówki” wraz z ekoaranżacją w formie laminowanej fototapety z wodnym motywem graficznym mającym na celu nie tylko efekt estetyczny ale również utrzymanie czystości wokół zdroju,
  • wystawiono dziesięć spektakli teatralnych dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Ich nowoczesna, interaktywna forma miała na celu angażowanie młodych widzów we wspólną zabawę i naukę o tym, jak ważna jest ochrona zasobów wodnych,
  • zorganizowano konkurs fotograficzny pn. “Woda zmienną jest”, którego celem było dostrzeganie piękna przyrody, znajdowanie miejsc występowania wody w różnych stanach skupienia, promocja istoty dbania o jej czystość i o fakt, iż jest podstawą życia na ziemi,
  • zorganizowano happening ekologiczny pn. “S.O.S. dla wody” skierowany do wszystkich pabianiczan dotyczący promowania tematyki ochrony wód i racjonalnej gospodarki zasobami wodnymi,
  • zorganizowano konkurs dla dzieci z przedszkoli miejskich i szkół podstawowych na hasło ekologiczne pn. “Żyj EkoLogicznie” którego celem było budowanie odpowiedzialności za stan środowiska i zmiany zachodzące w przyrodzie oraz zachęcenie do działań zbiorowych na rzecz ochrony przyrody,
  • zakupiono infokiosk z oprogramowaniem, który stanowi bazę wiedzy ekologicznej,
  • zaprojektowano i wdrożono platformę internetową z hydroaplikacją, która ma na celu edukację oraz zwiększenie świadomości mieszkańców Pabianic nt. wody ze szczególnym wykorzystaniem mediów społecznościowych.

Grupą docelową podczas realizacji projektu byli uczniowie pabianickich szkół średnich, szkoły muzycznej I i II stopnia w Pabianicach, szkoły podstawowej w Bychlewie oraz mieszkańców Pabianic, a głównym założeniem było podniesienie ich świadomości prozdrowotnej i ekologicznej.

https://youtube.com/watch?v=BoBizHnRnys

Do góry