Ikonka

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sportowej w Pabianicach.

Ikonka kalendarza 30 stycznia 2023

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., w okresie od sierpnia do listopada 2022 roku zrealizował zadanie pod nazwą Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sportowej w Pabianicach.

Wartość zadania: 252.436,97 złotych

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 65.600,00 złotych.

W ramach realizacji zadania wybudowano kanał sanitarny w ulicy Sportowej, o średnicy 200 mm i długości 127,34 m oraz odejścia boczne (15 sztuk) do granic poszczególnych nieruchomości, o średnicy 160 mm i łącznej długości 63,04 m.

www.wfosigw.lodz.pl

logo wfośigw

Do góry