Ikonka

Zaproszenie do udziału w konkursie „Ze ZWiKiem dla WOŚP!”

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pabianicach ogłasza konkurs na wykonanie kartki świątecznej z motywem Świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

  1. Prace powinny być wykonane w formacie A5, techniką płaską (rysunek, szkic, malunek, kolaż itp.), zachowując przy tym walory estetyczne.
  2. Prace konkursowe można składać w dniu 09.12.2018r. w godzinach 15:00 – 20:00 na stoisku ZWiK podczas Jarmarku Świątecznego na Starym Rynku.
  3. Wszystkie zgłoszone prace zostaną opublikowane w ciągu 5 dni na profilu Facebook ZWiKu i poddane zostaną głosowaniu przez użytkowników portalu.
  4. Głosowanie trwać będzie od 14.12.2018 r. do 02.01.2019 r.
  5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po zliczeniu głosów na portalu Facebook i stronie internetowej.
  6. Grafiki z 3 najlepszych prac (które uzyskały największą liczbę głosów od użytkowników) zostaną nadrukowane na koszulkach, które zostaną zlicytowane podczas 26 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, mającego miejsce w styczniu 2019. Dodatkowo na zwycięzców czeka zestaw upominków w postaci zestawu ekogadżetów.
  7. Praca która zdobędzie największą liczbę głosów i tym samym zajmie 1 miejsce w konkursie zostanie wykorzystana jako motyw na kartkę świąteczną od ZWiK w roku 2019.
  8. Każdy kto prawidłowo zgłosi pracę otrzyma drobny upominek.
  9. Aby wziąć udział w konkursie należy wraz z pracą konkursową złożyć formularz, który jest dostępny na stronie: zwik.pabianice.pl, zakładka AKTUALNOŚCI oraz DZIAŁANIA NA RZECZ MIESZKAŃCÓW
  10. Szczegóły i regulamin konkursu dostępny również na w/w stronie.

Do góry