Ikonka

Turniej wiedzy o wodzie “Woda bez tajemnic”.

W lutym,25-go, w Młodzieżowym Domu Kultury w Pabianicach odbył się turniej wiedzy o wodzie “Woda bez tajemnic”.

W konkursie udział wzięli uczniowie wszystkich pabianickich szkół ponadpodstawowych. Wiedza, którą uczniowie zdobyli podczas warsztatów ekologicznych odbywających się ponad tydzień temu w MDK, wykorzystali do odpowiedzi na zadawane im pytania. Turniej był jednocześnie podsumowaniem w.w. warsztatów.

Pierwsze miejsce w konkursie zajął Zespół Szkół Nr 2, drugie miejsce zdobyła drużyna z II Liceum Ogólnokształcącego. Podium zamyka Zespół Szkół Nr 1, który znalazł się na trzecim miejscu. Miejsce czwarte zajął Zespół Szkół Nr 3, a piąte I Liceum Ogólnokształcące.

Nagrody oraz dyplomy dla wszystkich laureatów turnieju wręczył Prezydent Pabianic Grzegorz Mackiewicz oraz komisja konkursowa w skład której wchodzili Krzysztof Rąkowski, kierownik działu Rozwoju, Marketingu i Funduszy Zewnętrznych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pabianicach- przewodniczący komisji, Robert Janus, zastępca Prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pabianicach oraz Agnieszka Pietrowska, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska przy Urzędzie Miasta w Pabianicach.

Pomiędzy rundami zaprosiliśmy uczestników i widzów na krótki film podsumowujący 10-lecie pracy ZWiK w Pabianicach.

Do góry