Ikonka kalendarza 12 marca 2020
Ikonka

UWAGA! WAŻNE!

Zgodnie z zaleceniami GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO prosimy o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pabianicach.
Wpłat prosimy dokonywać przelewem bądź kartą płatniczą.

Poniżej lista nr telefonów:
Biuro Obsługi Klienta 42 22 59 160
Kasa 42 22 59 179
Dział techniczny 42 22 59 172
Dział Finansów i Windykacji 42 22 59 163
Wydział Sieci 42 22 59 191
Sekretariat 42 22 59 166
Telefon Alarmowy 994

Do góry