Ikonka

Komunikat dotyczący taryfy.

Ikonka kalendarza 28 czerwca 2021

Komunikat:

„W związku z trwającym postępowaniem w przedmiocie zatwierdzenia taryfy przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 24g ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 2028) informujemy, że dotychczasowa taryfa obowiązuje do dnia wejścia w  życie nowej taryfy albo tymczasowej taryfy.”

Do góry