Ikonka

Konkursu na tekst piosenki do klipu edukacyjnego

Konkurs dotyczy stworzenia tekstu piosenki do klipu edukacyjnego realizowanego w ramach projektu pn. „Woda i lokalne środowisko ponad wszystko” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W konkursie mogą brać udział wyłącznie dzieci w wieku 7 – 10 lat za zgoda opiekunów i po akceptacji Regulaminu.

Prace konkursowe należy wysyłać do dnia 06.03.2023 roku

Do dnia 17.03.2023 roku poinformujemy uczestników, których prace lub ich
fragmenty zostaną wykorzystane w stworzeniu tekstu do klipu edukacyjnego.

Imiona i nazwiska osób, których utwory lub ich fragmenty zostaną wykorzystane do
stworzenia tekstu do klipu edukacyjnego zostaną wymienione w napisach końcowych
w/w klipu.

Każdy uczestnik, którego praca lub jej fragment zostanie wykorzystany do stworzenia
tekstu w klipie edukacyjnym otrzyma pakiet gadżetów ZWiK.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami zawartymi w Regulaminie Konkursu.

Do góry