Ikonka

Archiwum – zamówienia będące zamówieniami publicznymi

Lp.Data publikacji
1Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Dąbrowa w Pabianicach w aglomeracji Łódź12.06.2017Pobierz załączniki
2Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami do granic posesji w ulicach Warszawskiej i Kazimierza w Pabianicach12.05.2016Pobierz załączniki
3Zapytanie ofertowe – opracowanie studium wykonalności realizacji projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Dąbrowa w Pabianicach” – II postępowanie     27.10.2015Pobierz załączniki
4Zapytanie ofertowe – opracowanie studium wykonalności realizacji projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Dąbrowa w Pabianicach”22.10.2015Pobierz załączniki
5Modernizacja stacji wodociągowej Jutrzkowicka w Pabianicach przy ul. Wodnej nr 8 – zamówienie uzupełniające nr 206.10.2015Pobierz załączniki
6Renowacja kanałów sanitarnych i ogólnospławnych w Pabianicach – zamówienie uzupełniające.08.09.2015Pobierz załączniki
7Modernizacja stacji wodociągowej Jutrzkowicka w Pabianicach przy ul. Wodnej nr 8 – zamówienie uzupełniające31.07.2015Pobierz załączniki
8Zapytanie ofertowe – tablice informacyjne02.07.2015Pobierz załączniki
9Zapytanie ofertowe – serwis internetowy02.07.2015Pobierz załączniki
10Zapytanie ofertowe – dostawa zdrojów wodnych wraz z wykonaniem obrandowania10.06.2015Pobierz załączniki
11Renowacja kanałów ogólnospławnych w Pabianicach05.05.2015Pobierz załączniki
12Budowa przelewu burzowego na kolektorze IVb i burzowca z wylotem do rzeki Pabianki15.04.2015Pobierz załączniki
13Zapytanie ofertowe – Dostawa materiałów i gadżetów informacyjno-promocyjnych z nadrukiem09.03.2015Pobierz załączniki
14Dostawa samochodu do czyszczenia kanalizacji06.03.2015Pobierz załączniki
15Zapytanie ofertowe – Zamówienie emisji ogłoszenia prasowego w prasie lokalnej na temat Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków05.03.2015Pobierz załączniki
16Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w osiedlu Dąbrowa w Pabianicach27.01.2015Pobierz załączniki
17Realizacja działań informacyjnych i promujących projekt pn. Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego Miasta Pabianic21.01.2015Pobierz załączniki
18Renowacja kanałów sanitarnych i ogólnospławnych w Pabianicach07.11.2014Pobierz załączniki
19Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji „Modernizacja stacji wodociągowej „Jutrzkowicka” w Pabianicach przy ul. Wodnej nr 8 – II postępowanie22.09.2014Pobierz załączniki
20Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Kalinowej i Cedrowej w Pabianicach04.08.2014Pobierz załączniki
21Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji „Modernizacja stacji wodociągowej „Jutrzkowicka” w Pabianicach przy ul. Wodnej nr 8″25.06.2014Pobierz załączniki
22Modernizacja stacji wodociągowej „Jutrzkowicka” w Pabianicach przy ul. Wodnej 827.05.2014Pobierz załączniki